Udlejning af ferieboliger

Kort over Danmark

Råd og vejledning

 
På denne side får du en introduktion til, hvordan du anvender ATZ Sommer til at finde den helt rigtige feriebolig, samt en række gode råd om hvad du bør tænke på i forbindelse med lejemålet.

Søgning efter feriebolig

Det er nemt at søge efter feriebolig i ATZ Sommer, hvad enten du anvender den simple søgning eller de udvidede søgemuligheder. Ved den simple søgning indtaster du nogle få, basale søgekriterier som f.eks. hvilket land / område, du ønsker at holde ferie i, hvor mange personer, hvornår og hvor længe.

Som noget helt enestående kan du i ATZ Sommer angive, at du er fleksibel med hensyn til ankomstdato. Du kan f.eks. skrive at du ønsker en feriebolig i 2 uger, men at din ferie kan ligge når som helst i løbet af juli og august. ATZ Sommer vil da finde de ferieboliger, der har mindst 2 sammenhængende, ledige uger i juli/august, og som matcher dine øvrige søgekriterier.

De udvidede søgemuligheder giver dig mulighed for yderligere at specificere krav til ferieboligerne, såsom den maksimale afstand til stranden, hvilke faciliteter der bør være, eller hvilke aktivitetsmuligheder du ønsker at bo tæt ved. Du kan angive så mange af disse "krav", som du har lyst til, men vær opmærksom på, at jo flere du angiver desto mere begrænser du antallet af ferieboliger, der lever op til alle kravene.

Når du har indtastet de ønskede søgekriterier vil ATZ Sommer finde og liste alle de ferieboliger, der kan opfylde disse. I denne liste kan du udvælge de mest interessante og klikke på dem for at få detaljerede oplysninger. Alle ferieboliger præsenteres på en ensartet måde, så de er nemme at sammenligne. Du kan også med det samme se priserne, samt hvornår ferieboligen er ledig. Du får naturligvis også information om, hvorvidt ferieboligen udlejes privat eller gennem et bureau.

Kontakt udlejer

ATZ Sommer udlejer ikke selv ferieboliger - vores mission er at markedsføre udlejernes ferieboliger og at formidle en kontakt mellem lejere og udlejere. Når du har fundet en feriebolig, du er interesseret i, skal du derfor kontakte udlejer direkte for at aftale de øvrige vilkår i forbindelse med lejemålet.

For hver feriebolig er angivet hvordan udlejer ønsker at blive kontaktet med hensyn til sprog og metode - email, telefon, fax, brev osv. Udlejer kan også vælge at være helt anonym, og kan i så fald kun kontaktes gennem ATZ Sommer postsystem. Dette virker ved, at du skriver en besked til udlejeren, og ATZ Sommer vil da sørge for, at denne besked bliver videresendt til udlejeren f.eks. som en email. I beskeden skriver du blot at du er interesseret i den pågældende feriebolig, evt. hvornår du påtænker at leje, og at du ønsker at høre nærmere - husk at angive hvordan udlejer kan kontakte dig.

Lejeaftale

Det er ikke påkrævet at der skrives en formel lejeaftale - i juridisk forstand er en mundtlig aftale ligeså gyldig som en skriftlig. Men for at undgå misforståelser bør man altid skrive de vigtigste informationer ned, og sørge for at både lejer og udlejer har en kopi af det nedskrevne. En skriftlig lejeaftale bør som minimum indeholde følgende oplysninger:

Udlejers navn og adresse
Lejers navn og adresse
Ferieboligens art, beliggenhed og størrelse
Lejeperiodens start- og sluttidspunkt (dato og klokkeslæt)
Lejebeløbet for perioden
Ekstraomkostninger udover lejen, f.eks. el, vand, telefon
Evt. depositum samt lejers kontonr til brug for tilbagebetaling af depositum
Hvordan og hvornår betaling skal foregå
Regler for tilbagebetaling ved afbestilling
Nøgleudlevering: hvor og hvornår skal nøglen udleveres/afleveres
Hvad skal lejer selv medbringe (fx sengelinned, håndklæder)
Hvem er ansvarlig for rengøring (og hvad koster det)

Det er sædvanligvis udlejeren der sørger for at udarbejde en lejeaftale, men det er vigtigt, at begge parter er indforstået med dens indhold inden lejemålet påbegyndes. Som lejer er du interesseret i at alle forhold er afklaret inden der foretages nogen form for betaling.

Sørg for at få information om...

Under din dialog med udlejer er der flere ting, du bør huske at spørge om. Det gælder f.eks.:

Bed om en kørselsvejledning, evt. med udgangspunkt i nærmeste lufthavn eller nærmeste større by.
Bed om en inventarliste, dels for at du kan danne dig et overblik over hvad du selv er nødt til at medbringe, og dels for at kunne afstemme ferieboligen ved ankomsten.
Få uddybet de ting i annoncen, som du lægger særlig vægt på. Vær sikker på at du og udlejer er enige om betydningen af ordene "strand", "i nærheden", "egnet for gangbesværede" osv.
Er ferieboligen generet af støj fra skole, diskotek, pool, byggeri el.lign.
Information om nærmeste læge, dyrlæge, politi
Seværdigheder i nærheden
Er der en vicevært eller en anden person på stedet som kan kontaktes i tilfælde af problemer med ferieboligen
Er der alarmsystem, og hvordan virker det
Hvor aflæses forbrug af el, vand, telefon osv.
Hvem skal kontaktes når septik-/samletanken skal tømmes, gasflasken er tom osv.
Er der en særlig affaldsordning. Hvornår afhentes affald.
Hvor sidder sikringerne. Er der ekstra sikringer og ekstra el-pærer.
Hvordan virker/tændes/slukkes/skrues op/ned for radiatorer, køleskab, gulvvarme, sauna, varmtvandsbeholder, markiser, persienner
Særlige husregler der skal overholdes
Særlige regler ved poolen, der skal overholdes
Særlige regler for hvordan ferieboligen bør efterlades ved afrejse: køleskabet tændt eller slukket, temperaturen skruet ned, sengetøj vasket/tørret, alarm sluttet til osv.
 Hvis du er ansvarlig for slutrengøring bør du sikre dig, at du er enig med udlejer om hvad dette indebærer

Forsikring

Som lejer er du som hovedregel ansvarlig for eventuelle skader, du kommer til at påføre ferieboligen på såvel bygninger som privat indbo. Sådanne skader er sædvanligvis dækket af din indbo- eller basis-forsikring, hvis du har en sådan.

Hvis skaden forvoldes af din hund, dækkes den af din lovpligtige hundeansvarsforsikring.

Du kan overveje at tegne en afbestillingsforsikring, der dækker hvis det bestilte ferieophold ikke kan påbegyndes på grund af akut sygdom eller ulykkestilfælde hos dig eller din nærmeste familie. En afbestillingsforsikring kan tegnes i tillæg til en rejseforsikring, men kan i enkelte selskaber også tegnes separat. Bemærk, at hvis du lejer ferieboligen gennem et bureau, vil afbestillingsforsikringen ofte være obligatorisk og skal betales sammen med ferieboligen.

Forberedelse til ferien

Her er en lille huskeliste over ting, du med fordel kan medbringe til ferieboligen. Undertiden kan disse ting tillige lejes eller lånes af udlejeren.

Sengelinned, såsom pudebetræk, dynebetræk og lagner
Håndklæder, viskestykker, karklude
Toiletpapir, vaskepulver, rengøringsmidler
Osteskærer, øloplukker, proptrækker, pizzaskærer, dåseåbner og lignende har en tendens til at mangle, selvom de eventuelt findes på inventarliste. 

Opholdet i ferieboligen

Nedenfor er givet et par retningslinier for hvad du bør gøre ved ankomsten, samt under og efter opholdet i ferieboligen. Bemærk, at disse retningslinier blot er vejledende - hvis der er aftalt andet eller yderligere med udlejer, bør dette naturligvis følges.

Ved ankomsten


Aflæs tællerne for el, vand, telefon, og noter værdierne til brug ved afregningen
Check om alle tingene på inventarlisten er til stede. Hvis der er mangler bør du med det samme underrette udlejer eller dennes repræsentant på stedet.
 Hvis ferieboligen ikke er ordentlig rengjort eller på anden måde ikke lever op til det lovede, bør du straks kontakte udlejer eller dennes repræsentant på stedet.

Under opholdet

Hvis du under opholdet opdager at visse apparater eller installationer ikke virker, eller hvis du kommer til at ødelægge noget af inventaret, bør du straks underrette udlejer.
Du bør ligeledes underrette udlejer hvis du uanset årsag vælger at forlade ferieboligen før det aftalte rejsetidspunkt.

Ved afrejsen

Aflæs igen el, vand og telefontæller, således at dit forbrug kan beregnes og afregnes.
Sørg for at der er ryddet op, vasket op osv.
Foretag slutrengøring, hvis dette er aftalt med udlejer.
Sørg for at efterlade ferieboligen i den stand som er aftalt med udlejer. F.eks. sluk køleskabet, luk og lås vinduerne, tag havemøblerne ind osv.
Sørg for at ferieboligen er forladt til det aftalte tidspunkt.

Slutrengøring

Det forventes som regel, at lejer rydder op og vasker op efter sig inden ferieboligen forlades. Som regel kræves også, at lejer rengør eventuel grill og havemøbler. Hvis dette ikke er gjort tilstrækkeligt, kan udlejer modregne et skønsmæssigt beløb i det depositum, der skal tilbagebetales til lejer.

Men udover dette skal ferieboligen yderligere rengøres. Det drejer sig f.eks om:

Rengøring af gulve, fliser, toiletter, vaske, spejle, køleskab, komfur, borde
Evt. vask af vinduer
Evt. rengøring af brændeovn, samt pool- og spa-installationer

Det er vigtigt at du får specificeret om denne slutrengøring er inkluderet lejeprisen, om den skal betales separat og med hvor stort beløb, eller om det forventes at du som lejer selv udfører den.Alle kan være med i ATZ Sommer

Koncept

ATZ Sommer er en internet portal, der udelukkende er specialiseret i én ting, som vi til gengæld er gode til, nemlig ferieboligudlejning.

Grundideeen er, at både private og professionelle udlejere kan tilbyde ferieboliger gennem ATZ Sommer portalen for et meget beskedent årligt beløb, 350 DKK pr. feriebolig, mens det for lejerne er gratis at søge i databasen og kontakte udlejerne.

For udlejerne giver ATZ Sommer således en enestående mulighed for enkelt og billigt at benytte internettet til markedsføring af ferieboliger både nationalt og internationalt. Og for lejerne har ATZ Sommer den fordel, at alt vedrørende udlejning af ferieboliger er samlet i én portal.

Konceptet er ganske enkelt:

Udlejer indtaster data om sin feriebolig via internettet, og kan vedligeholde og opdatere disse data så ofte det ønskes. Den årlige abonnementspris er 350 DKK pr feriebolig, alt inklusive.
Lejere kan gratis anvende ATZ Sommer effektive søgemuligheder for at finde den helt rette feriebolig.
Når den ønskede feriebolig er fundet, vil lejer kontakte udlejer via f.eks. telefon eller email (eller via ATZ Sommer, hvis udlejer ønsker at være anonym), og sammen aftaler de nærmere om booking og øvrige betingelser.
ATZ Sommer har udviklet en række faciliteter, der i betydelig grad gør alle dele af konceptet på en gang særdeles brugervenligt og samtidig smidigt og med mulighed for at opfylde individuelle ønsker.

Som det ses af ovenstående er ATZ Sommer således ikke selv ferieboligudlejer. Vi formidler blot kontakten mellem udlejere og lejere. ATZ Sommer påtager sig derfor ikke noget ansvar for, om oplysningerne i udlejernes annoncer er korrekte, om ferieboligen lever op til den lovede stand og kvalitet, om lejerne behandler det lejede korrekt, om der betales det korrekte lejebeløb osv. Sådanne spørgsmål er alene et mellemværende mellem lejer og udlejer. ATZ Sommer samarbejder dog med et advokatfirma, der har mange års erfaring i ferieboligsager. Her vil du altid kunne få hjælp, råd eller vejledning i en konkret sag, når du lejer eller udlejer gennem ATZ Sommer. Klik for mere info om ATZ Sommer advokathjælp.

Fordele for dig som udlejer

Prisen:

Prisen er enkel og til at forstå (og tilmed billig): 350 DKK i årlig abonnement for hver feriebolig, der markedsføres gennem ATZ Sommer.
Intet oprettelsesgebyr.
Ingen provision når boligen udlejes.
Ingen ekstraomkostninger - billeder, prisliste, kalenderfunktion samt præsentation på mange sprog er inkluderet i prisen.
Og naturligvis kan du som udlejer gratis ændre i de indtastede data så ofte du har lyst.

Markedsføring:

Din feriebolig præsenteres på flere sprog, pt. dansk, tysk og engelsk, men i løbet af 2005 understøttes også svensk, norsk, hollandsk, fransk og spansk.
ATZ Sommer er en international portal, og findes pt. både som ATZ Sommer.com, .info, .de, .dk, .nl og .se.
ATZ Sommer er tilmeldt og højprioriteret på alle relevante søgemaskiner og er dermed let at finde.
 
Desuden:

ATZ Sommer tilbyder hjælp i forbindelse med oprettelsen af din feriebolig i vores database: indtastningshjælp, hjælp til fotos, hjælp til oversættelse af fritekster mv., se prislisten.
Du kan nemt og sikkert betale for feriebolig oprettelsen med dankort, visa, eurocard eller mastercard, hvis du ønsker det. Du kan også vælge at få tilsendt en faktura.
Mens du indtaster dine ferieboligdata kan du når som helst se, hvordan din annonce (foreløbig) ser ud.
Din annonce er tilgængelig på internettet så snart du er færdig med at indtaste dine feriebolig data, også selvom betalingen endnu ikke er indkommet.
Du har som udlejer mulighed for at være anonym på siden. Eventuelle lejere vil da kontakte dig via ATZ Sommer postsystem, og vi videresender automatisk disse meddelelser til din email adresse.
Du er ikke bundet til ATZ Sommer. Som udlejer hos ATZ Sommer er du velkommen til samtidig at udleje din feriebolig på anden måde, f.eks gennem andre søgemaskiner, andre medier eller gennem bureau.
Alle ferieboliger præsenteres på en ensartet måde, og er dermed lette at sammenligne.
Har du selv en hjemmeside, har du muligheden for et link fra ATZ Sommer præsentation af din feriebolig til din egen hjemmeside og vice versa.
ATZ Sommer giver adgang til en mængde nyttig information: hvad siger loven, skatteregler, eksempler på lejekontrakter, forsikringsmuligheder m.m.

Specielt for private udlejere

Der er en række indlysende fordele ved at udleje gennem ATZ Sommer fremfor at anvende et bureau:

Et bureau skal typisk have en provision på 25-40 % af lejeindtægten, så prisen er meget lavere gennem ATZ Sommer
Du bestemmer selv hvornår og hvor mange uger du vil udleje din feriebolig.
Du kan når som helst snuppe et par uger selv i din feriebolig - hvis du ikke har lejet den ud, naturligvis.
Du er ikke bundet til markedsføring gennem ATZ Sommer, dvs du kan samtidig annoncere gennem andre søgemaskiner eller gennem et bureau (hvis bureauet tillader det).
Du kender din lejer, dvs du har selv kontakten med lejer og kan sige fra, hvis "kemien" ikke er i orden.
Ved udlejning gennem bureau opnår du naturligvis en række andre fordele:

Hjælp til prissætning og sæsonbestemmelse af din feriebolig
Beskrivelse og fotografering af din feriebolig
Forsikring, bl.a. mod tabt lejeindtægt
Altid nogen til at tage mod henvendelser, også når du er på ferie eller lignende
Aldrig problemer med at indkræve betaling
Nøgleudlevering
Slutrengøring / lejerskiftekontrol
Evt. vinterklargøring
Personlig kontakt, erfaring og rådgivning
Om du vil udleje gennem ATZ Sommer eller gennem et bureau (eller begge dele?) er således et spørgsmål dels om temperament og dels om hvor meget du selv kan og vil udføre.

Hvis du vælger at udleje gennem bureau, kan du klikke for at se en liste over bureauer, der er tilknyttet ATZ Sommer.

Specielt for bureau ansvarlige


ATZ Sommer er en billig og effektiv måde at profilere din virksomhed på, og samtidig udnytte internettets stadig stigende potentiale som markedsføringsmedie.

For ATZ Sommer er denne portal ikke en bibeskæftigelse. Den er ikke et biprodukt, vi har ved siden af en anden hovedaktivitet, sådan som det er tilfældet med flere af vore konkurrenter. Tværtimod, vi arbejder udelukkende for ATZ Sommer, og vi er meget opsat på kontinuerligt at videreudvikle portalen, og gøre den større og bedre for alle parter.

Dette betyder også, at vi er meget villige til at lytte til eventuelle ændringsforslag og i det hele taget tilpasse produktet efter dine ønsker. Du har således rige muligheder for at få indflydelse på funktionaliteten, hvordan ferieboligerne skal præsenteres osv.

Du har måske allerede en hjemmeside, men ønsker at nogle flere ferieboligsøgende finder frem til den. Netop i dette tilfælde viser ATZ Sommer sin effektivitet ved at nå ud til mange dels via en bred markedsføring og dels ved præsentation på flere sprog. Vi kan naturligvis linke potentielle lejere videre til din hjemmeside, hvis du ønsker det.

Booking og kundekontakt ligger hos dig som udlejer, og du har således fuld kontrol over udlejningen.

Har du et bogføringssystem, og måske også et bookingsystem, er der rige muligheder for automatisk overførsel af informationer mellem ATZ Sommer og disse. Kontakt os for yderligere information. I løbet af 2005 forventer ATZ Sommer at indføre en bookingfunktion som kan anvendes som supplement eller alternativ til dit eget bookingsystem.

Har du mange ferieboliger registreret i en database, skal disse ikke indtastes påny i ATZ Sommer. Vi hjælper med at overføre dem elektronisk.

Du vil have mulighed for at få statistiske oplysninger om f.eks visning af dine ferieboliger, de søgendes nationalitet, hvilke søgekriterier der oftest anvendes osv.

Fordele for dig som lejer

Alt vedrørende ferieboliger er samlet i én portal, og du behøver således kun at søge ét sted.
Alle ferieboliger præsenteres på en ensartet måde, og er dermed lette at sammenligne.
Lejere kan selv vælge, om der skal søges blandt private udlejere, hvor priserne ofte kan være billigere, og/eller udlejningsbureauer, hvor tryghed og standardiseret kvalitet er i højsædet.
Effektive søgemuligheder. F.eks kan man få svar på følgende: "Jeg kan selv bestemme om jeg vil have ferie i juli eller august. Giv mig en liste over de ferieboliger, hvor jeg kan få 2 sammenhængende uger indenfor denne periode".
ATZ Sommer giver dig mulighed for at gemme de mest interessante ferieboliger i en personlig favoritliste, således at disse er nemme at genfinde, printe, videresende til en ven eller lignende.
ATZ Sommer giver dig ligeledes mulighed for at oprette en eller flere personlige søgeprofiler, således at du undgår at skulle indtaste de samme søgekriterier næste gang, du anvender ATZ Sommer.
Alle priser vises i den valuta, du foretrækker, således at det er nemt for dig at sammenligne. Hvis udlejer har angivet priserne i en anden valuta, vises også denne.
Der gives adgang til en mængde nyttig information om, hvad man bør være opmærksom på som lejer, herunder forsikringsforhold, check af ferieboligens stand, hvad skal medbringes osv.
Alle kan være med i ATZ Sommer

Da ATZ Sommer er en internet portal er det naturligvis nemmest, hvis du har en PC med internet adgang. Men du kan også vælge at skrive eller ringe til ATZ Sommer - vi hjælper gerne med oprettelse og vedligehold af dine feriebolig data. Du kan rekvirere eller downloade en formular, der kan hjælpe dig med beskrivelsen.

Hvis du er udlejer, vil det være en fordel, hvis du har en email adresse. Mange potentielle lejere ønsker at forespørge via email, og ATZ Sommer udsender bekræftelser, nyhedsbreve m.m. til din email adresse (hvis du giver grønt lys for det). Men igen kan du vælge at angive en anden kontaktmulighed, f.eks postadresse, telefonnr. eller faxnummer.På denne side får du en introduktion til, hvordan du som udlejer arbejder med ATZ Sommer.

Du får et ganske godt overblik over funktionerne i ATZ Sommer men her gives ikke detalje-informationer som f.eks hvordan enkelte felter udfyldes osv. - den slags får du vejledning om under selve indtastningen.
Før du overhovedet beslutter at udleje gennem ATZ Sommer, vil vi anbefale dig til at læse afsnittet Specielt for private. Dette afsnit er skrevet for private udlejere, og omhandler alle de praktiske ting, man skal tænke på som udlejer af en feriebolig. Repræsenterer du et bureau, der overvejer at markedsføre gennem ATZ Sommer, bør du først læse afsnittet Specielt for bureauer.

I afsnittet Om ATZ Sommer vil både bureauer og private have glæde af at læse om ATZ Sommer koncept, fordele og ulemper, markedsføring, prispolitik m.m.

Opret dig som bruger


Første skridt for dig som udlejer er, at du skal oprette dig som bruger i ATZ Sommer. Hertil kræves kun et brugernavn og et password, som du selv finder på, og du er således fuldstændig anonym. Som bruger i ATZ Sommer kan du oprette din feriebolig annonce, du kan ændre i den så meget du har lyst, og du kan selv se den. Men du kan endnu ikke frigive den på nettet, så alle andre kan se den - dertil kræves bl.a. at du indtaster dine udlejerdata.

Indtast udlejerdata


Så snart du er oprettet som bruger i ATZ Sommer, har du mulighed for at indtaste dine udlejerdata: navn, adresse, telefonnr osv. Du kan også vælge at vente med dette, indtil du har indtastet en eller flere feriebolig annoncer. Men så snart du ønsker at dine annoncer skal kunne ses af andre end dig selv, er det nødvendigt, at du indtaster udlejerdata, og fra dette tidspunkt kan du således ikke længere være anonym overfor ATZ Sommer (selvom du fortsat kan være anonym i din annonce på nettet). Du er jo nu ved at blive kunde hos ATZ Sommer, og vi behøver dine data i vores kundedatabase - vi behandler naturligvis disse data fortroligt.

Opret din feriebolig annonce


Du kan i ro og mag indtaste alle oplysninger om din feriebolig. De fleste oplysninger angives ved at klikke de rigtige steder, men enkelte oplysninger skal indtastes i fri tekst, f.eks en beskrivelse af din feriebolig. ATZ Sommer hjælper gerne med formulering og indtastning, se prislisten.

Gem funktion. Du kan til enhver tid under indtastningen klikke på "Gem - jeg fortsætter senere"-tasten. De data, du på det tidspunkt har indtastet, gemmes i ATZ Sommer database, og du kan senere vende tilbage og taste færdigt.

Preview funktion. Du kan til enhver tid under indtastningen klikke på "Preview" tasten. Herved vises din annonce som den vil se ud på nettet med de data, du på det pågældende tidspunkt har indtastet.

Billeder. Du kan gratis uploade op til 5 billeder af din feriebolig - vi anbefaler, at det ene af disse billeder er en plantegning, hvis du har mulighed for det. Du kan også vælge at sende billederne med posten til ATZ Sommer, hvorefter vi hjælper med indscanning m.m., se prislisten.

Sæsonpriser. Du kan angive op til 6 forskellige sæsoner, og dermed op til 6 forskellige priser. Priserne skal angives som ugepriser, men det er tanken at du på et senere tidspunkt også har mulighed for at angive dags- og weekendpriser, hvis du ønsker det. Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal prissætte din feriebolig, hjælper ATZ Sommer gerne, se prislisten.

Valuta. Du bestemmer selv hvilken valuta, du ønsker at angive priserne i. Uanset hvilken valuta du vælger, vil eventuelle lejere få præsenteret priserne i deres egen foretrukne valuta, for derved at lette prissammenligningen. Lejerne vil dog også få præsenteret priserne i "din" valuta. ATZ Sommer valuta-omregningstabel opdateres dagligt, se valuta tabellen.

Kalender. En ugekalender viser hvilke uger, ferieboligen er tilgængelig. Når du opretter din annonce, skal du her angive i hvilke uger, du ønsker at udleje ferieboligen. Og når du indgår aftale om at udleje, bør du også markere de pågældende uger som optaget for ikke at vildlede eventuelle øvrige lejere. Har du ikke selv mulighed for at opdatere kalenderen via internettet, hjælper ATZ Sommer gerne, se prislisten.

Sprog. ATZ Sommer præsenterer idag alle ferieboliger på tre sprog: dansk, tysk og engelsk, og det er tanken snarligt at inkludere norsk, svensk, hollandsk, fransk og spansk. De fleste oplysninger oversættes automatisk, men de data du indtaster i fri tekst, oversættes ikke. Du har selv mulighed for at indtaste disse data på flere sprog, og du har også mulighed for at overlade oversættelsen til ATZ Sommer, se prislisten. Hvis en hometrotter anvender et sprog, som dine data ikke er oversat til, vil din engelske version blive vist, hvis en sådan findes, ellers vises din først indtastede version.

Kontaktinformation. Du specificerer selv, hvordan du vil kontaktes af eventuelle lejere: pr. brev, telefon, fax, email eller lignende. Du kan også vælge at være anonym i din annonce - eventuelle lejere vil da kontakte dig gennem ATZ Sommer postsystem (se nedenfor).

Gør din feriebolig tilgængelig for alle


Når du har indtastet udlejerdata og feriebolig annonce, kan du med det samme eller senere frigive din feriebolig, dvs gøre din annonce tilgængelig for alle på internettet. Det er først fra dette øjeblik, det begynder at koste penge, og du vil derfor blive ført til en side, hvor du skal bekræfte prisen og markere hvordan du ønsker at betale.

Betaling


Det årlige abonnement for at markedsføre en feriebolig gennem ATZ Sommer er meget beskedent (se prislisten), men skal dog betales. Du kan uden risiko betale med dankort eller andre kreditkort over internettet, eller du kan vælge at få tilsendt en faktura. Din feriebolig annonce er tilgængelig for alle på internettet fra det øjeblik, du accepterer at betale - altså også selvom betalingen endnu ikke er foretaget.

For at kunne fungere med dette "Vi stoler på dig"-princip er det naturligvis nødvendigt, at du betaler snarest muligt. Hvis du ikke betaler rettidigt, forbeholder vi os ret til at fjerne din annonce fra internettet, hvilket dog ikke frigører dig fra din skyld.

Kan feriebolig annoncen ændres senere?

Du kan når som helst og ganske gratis ændre data i din feriebolig annonce. Dette er måske specielt interessant for kalenderfunktionen, som jo hele tiden skal holdes opdateret med, hvornår ferieboligen er optaget. Fra dit oversigtsbillede kan du for hver af dine ferieboliger klikke dig ind på enten ændring af annonce, hvor alle ferieboligdata kan modificeres, eller opdatering af kalender, hvor kun kalenderoplysninger kan modificeres.

Kan feriebolig annoncen slettes eller stilles i bero?


Hvis du ikke længere ønsker at udleje gennem ATZ Sommer, har du to muligheder: du kan slette annoncen eller du kan stille den i bero. Hvis du sletter annoncen, vil den helt blive fjernet fra ATZ Sommer database, og oplysningerne må derfor indtastes igen hvis du fortryder. Hvis du stiller annoncen i bero, bliver den fjernet fra nettet, således at den kun kan ses af dig selv. Dette giver dig muligheden for senere at aktivere den igen og derved starte en ny abonnementsperiode uden at skulle indtaste feriebolig oplysningerne påny. En feriebolig annonce, der er stillet i bero, vil automatisk blive slettet af ATZ Sommer efter 3 år uden aktivering, dog vil du modtage en advarsel et par måneder i forvejen hvis du har angivet en email adresse.

Det er gratis at slette eller stille i bero, og den periode hvor annoncen er stillet i bero, er også gratis. Dog er der ikke mulighed for at få refunderet nogen del af abonnementet, hvis man sletter eller stiller i bero inden det forudbetalte år er gået.

Periodevis ændring af kontaktinformation


Hvis du i en periode, f.eks under ferie eller sygdom, er forhindret i at tage imod henvendelser vedrørende din feriebolig, bør eventuelle lejere have besked om dette. ATZ Sommer giver dig mulighed for at angive om du slet ikke eller kun i begrænset omfang kan tage imod henvendelser, samt om der er andre personer, der kan kontaktes i perioden. Vi er overbevist om, at brugen af denne facilitet vil være til stor hjælp for både lejere og udlejere.

Postsystem - giver dig mulighed for at være anonym

ATZ Sommer indeholder et simpelt postsystem, hvis primære formål er, at du som udlejer kan forblive anonym på nettet. Du skal i så fald udelade al anden kontaktinformation og blot specificere, at du kun kan kontaktes gennem postsystemet. Postsystemet virker således at lejere, der er interesserede i din feriebolig, får mulighed for at sende en personlig besked til dig. Når du er logget på som udlejer, har du mulighed for at anvende ATZ Sommer postsystem til at læse de beskeder, der er sendt til dig. Du kan også vælge i din udlejer profil, som er en del af dine udlejer data, at du ønsker at ATZ Sommer automatisk skal videresende meddelelser fra postsystemet til din email adresse (denne service er gratis).

Information / nyhedsbreve

ATZ Sommer vil fra tid til anden udsende nyhedsbreve eller anden information til sine kunder. Som udlejer har du mulighed for at bestemme om du vil have disse tilsendt gennem ATZ Sommer postsystem eller til din email adresse, ligesom du helt kan fravælge denne service. Vi anbefaler dog, at du siger ja tak til disse informationer - dels kan det dreje sig om nyheder og tilbud, og dels kan det dreje sig om nye funktioner i ATZ Sommer, som du kan have glæde af at kende.

Har du mere end én feriebolig?


Der er indbygget enkelte funktioner i ATZ Sommer til brug for de udlejere, der har mere end én feriebolig. Den væsentligste af disse er, at du i din udlejer profil kan angive en række standardoplysninger om hvordan du vil kontaktes. Disse standardoplysninger vil blive vist for alle dine ferieboliger, og du behøver således ikke at taste dem ind for hver enkelt feriebolig. Du har dog mulighed for at overskrive standardoplysningerne for den enkelte feriebolig. Denne funktion har yderligere den fordel, at hvis du senere ændrer i standardoplysningerne, vil disse ændringer automatisk træde i kraft for alle de ferieboliger, hvor du ikke har overskrevet standardoplysningerne med noget andet.

Har du rigtig mange ferieboliger?


Hvis du har mange ferieboliger, f.eks. som udlejnings-bureau, kan ATZ Sommer tilbyde at overføre alle dine ferieboliger elektronisk. Kontakt os, og lad os tale om mulighederne.

Betalingsoversigt


Fra din oversigtsside kan du klikke videre til en betalingsoversigt, der viser hvilke beløb, du skal betale de kommende 12 måneder. Dette er naturligvis mest interessant, hvis du udlejer mange ferieboliger - hvis du kun har én feriebolig til udlejning skal der jo kun betales abonnement én gang om året, og udløbsdatoen fremgår af dit oversigtsbillede.